Domů / Nezařazené / Slobodní ľudia poďme žiť! Svobodní lidé pojďme žít!
Energie života

Slobodní ľudia poďme žiť! Svobodní lidé pojďme žít!

 

 

 

 

Slobodní ľudia poďme žiť!

 

 

 

http://obcianskytribunal.sk/

Ježiš sa už za nás obetoval .
Môžeme sa v ňom zrodiť a žiť .
Slzavými údolím sme sa už dostatočne prešli . 

Jan Palach , Jan Zajíc a ďalšie sa tiež obetovali pre naše uvedomenie .

Kam sme sa od tých čias dostali ?
Žijeme šťastnejšie , hodnotnejšie a dôstojnejšie ?
Čo nám chýba k vedomému a logickému uvedomenie si seba samého a svojich činov ?

Prepáčte , vieme , že si väčšina ľudí uvedomuje čo nechce .

Dobrá , poďme si teda hovoriť a písať čo skutočne chceme .
Že je to ťažké ?
Že nám to v mladosti nedovolili žiť podľa našich predstáv , túžby a našich osobných dispozícií ?

Telom i dušou sa už teraz môžeme pohybovať v našom slobodnom priestore .
To vôbec nevadí , že sa práve dnes necítite niektorí z vás byť slobodnými ľuďmi .
Ešte skutočne nemáte pocit túžby zdravo a šťastne žiť ?
Že si to nemôžete dovoliť alebo nepoznáte spôsob , ako by taký život mohol nadobudnúť reálne podoby ?
Ľudia , poďme , spoločne to všetko zvládneme !
To najdôležitejšie musí zvládnuť každý sám .

Cesta k oslobodeniu je cestou uvedomenia sa seba samého .
Pôjde to . Spoločné zmeny v našej krásnej vlasti spoločne zvládneme .
Na nechápajúci oneskorencov však nemôžeme už dlhšie čakať .
Je potrebné chrániť našu krajinu a o tvorivo sa starať.O jej rozkvet spoločne so zušľachťovaním nášho ducha a rastom našej duše .
My prebudení , odhodlaní a vykročenie vám budeme ku pomoci .
Nenecháme vás lide padnúť . Vy však musíte sami chcieť vedomejšie a zodpovednejšie žiť.

Byť slobodným uvedomelým a rozhodným človekom .
Nesnažte a nepokúšajte sa prosím konať . Robte to .
Keď milujete a je to pravdivé , robíte tak iba na 99 % ?
Len 100 % bezpodmienečného prijatia seba , a tým pádom aj ostatných ľudí a tvorov ,  to sa rovná
pravda a šťastný zdravý život .

Prosíme vás , ľudia , tvorte a zdieľajte náš spoločný národný priestor .
Aký súčasný a budúci dej chceme , aby bol v kronike národa zapísaný ?
Písmom nielen články, ale zároveň aj diskutujme na rodinnom spoločnom priestore o našich osobných a celospoločenských potrebách . 

Dopracujeme sa riešenie toho , ako chceme v našej vlasti žiť .
V láske , pravde a vedomé zodpovednosti pre šťastný , plnohodnotný a dôstojný život ľudí v našej krajine i na celej našej planéte .

http://www.obcanskytribunal.com/

Svobodní lidé pojďme žít!

Ježíš už za nás obětoval.

Můžeme se v něm zrodit a žít.

Slzavými údolím jsme se již dostatečně prošli.

Jan Palach, Jan Zajíc a další se také obětovali pro naše uvědomění.

Kam jsme se od těch dob dostali?

Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji?

Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů?

Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje co nechce.

Dobrá, pojďme si tedy povídat a psát co skutečně chceme.

Že je to těžké?

Že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic?

Tělem i duší se už nyní můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru.

To vůbec nevadí, že se právě dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi.

Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít?

Že si to nemůžete dovolit nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabýt reálné podoby?

Lidé, pojďme, společně to všechno zvládneme!

To nejdůležitější musí zvládnout každý sám.

Cesta k osvobození je cestou uvědomění se sebe sama.

Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme.

Na nechápající opozdilce však nemůžeme už déle čekat.

Je třeba chránit naši zemi a o tvořivě se starať. O její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše.

My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ke pomoci.

Nenecháme vás lide padnout. Vy však musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít.

Být svobodným uvědomělým a rozhodným člověkem.

Nesnažte a nepokoušejte se prosím jednat. Dělejte to.

Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%?

Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe, a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná

pravda a šťastný zdravý život.

Prosíme vás, lidé, tvořte a sdílejte náš společný národní prostor.

Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán?

Písmem nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách.

Dopracujeme se řešení toho, jak chceme v naší vlasti žít.

V lásce, pravdě a vědomé odpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.

Web nebo e-shop?

Čtěte také

Dragon Dreaming | proces tvorby udržitelných projektů

Zveme vás na seminář na živo, kde se seznámíte a prakticky si vyzkoušíte proces tvorby a realizace …