Domů / BIO / Spasí nás lokální zemědělské komunity? Ano, když se přidáme!
Energie života

Spasí nás lokální zemědělské komunity? Ano, když se přidáme!

Vysát a zašlapat. To je obvyklý konzumní přístup. Opačný je postoj lidí, kteří co dostanou, to vracejí. Platí to jak v mezilidských vztazích v naší současné komercionalizované společnosti, tak i ve vztahu k životnímu prostředí, k matce Zemi. Zatímco jedni naši planetu drancují, druzí se zoufale snaží hledat cesty, jak toto drancování zastavit, nebo přinejmenším nepodporovat. A jsou i tací, kteří opustili systém a chovají se tak, jak jim káže zdravý cit a selský rozum. Ano, selský…

Říká se jim drobní zemědělci, nebo také farmáři. Vědí, že půda a voda je to nejcennější, co máme. Právě o nich je tento český dokumentární film o KPZ – Komunitou podporovaném zemědělství.

Stát podporuje Agrofert, my můžeme podpořit sami sebe. Právě KPZ – komunitou podporované zemědělství je šance pro spotřebitele a zemědělce, jak se společně vymanit ze závislosti na složitém a neprůhledném agro-potravinářském průmyslu, který ve skutečnosti ohrožuje jejich zájmy – máme stále menší možnost ovlivnit, co a v jaké kvalitě budeme nakupovat, a také za jakou cenu. Ve vzájemně prospěšném, oboustranně odpovědném závazku si spotřebitelé zajistí lokální potraviny a drobní zemědělci zase důstojné živobytí a respekt. Je to systém založený na vzájemném vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Více na: vitalia.cz

Členství v komunitou podporovaném zemědělství vychází ze snahy spotřebitelů mít možnost v budoucnu ovlivňovat nabídku potravin – je rozhodnutím získat zpět ztracenou potravinovou suverenitu. Vychází také ze snahy sedláků převzít odpovědnost za vlastní budoucnost a vymanit se ze závislosti na dotacích či globalizovaném trhu. To jim KPZ umožňuje právě skrze vytvoření a udržování společenství spotřebitelů kolem svého statku, které je založeno na vzájemné důvěře.

KPZ je založeno na partnerství, které je často formálně stvrzeno smlouvou mezi podílníky a producenty. Toto partnerství ze spojeno se závazkem po určitou dobu dodávat a odebírat produkty – obvykle od několika měsíců až po několik let. A funguje to. Právě proto, že lokální zemědělské komunity jsou společenství lidí se zdravím selským rozumem.

Líbí se vám to? Zapojte se do KPZ. Svého dodavatele můžete najít i v adresáři farmářů zde.

 

Web nebo e-shop?

Čtěte také

Dragon Dreaming | proces tvorby udržitelných projektů

Zveme vás na seminář na živo, kde se seznámíte a prakticky si vyzkoušíte proces tvorby a realizace …